ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานรื้อถอน

ถมดิน-ชลบุรี

บริษัทรับเหมาถมดินอย่างครบวงจร

บริการงานขุดและถมดิน

บริการรับเหมาขุดและถมดิน ตามความต้องการของลูกค้า และวัตถุประสงค์ของสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ การใช้งานของพื้นที่เป็นหลัก เพื่อกำหนดประเภทของดิน และการอัดบดที่เหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษํทมีบริการให้เลือกทั้ง ถมที่ดินแบบอัด และถมแบบไม่อัด หรือตามงบประมาณที่กำหนด

ประเภทของการถมดิน

การถมดินใหม่ ดินจะมีการทรุดตัวตามธรรมชาติของน้ำหนักดิน และการทรุดตัวของดินเดิมที่ถูกน้ำหนักของดินใหม่กดทับ การทรุดตัวในช่วงแรกนั้น จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 % ของระดับความสูงใหม่ ในช่วง 2-3 เดือนแรก (การถมที่ไม่มีการบดอัดแน่น) และ การทรุดตัวจะลดลงไปเรื่อยๆ จนแทบหยุดตัว โดยจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณน้ำฝน รวมถึง ลักษณะพื้นที่ในบริเวณนั้น (เช่น พื้นที่ติดคลอง หรือระดับของที่ดินด้านข้างต่ำกว่าที่ดินของคุณมาก หรืออาจเป็นทางน้ำใต้ดิน ฯลฯ) ดังนั้น การถมที่ใหม่ ควรมีการทิ้งไว้ ให้ผ่าน 1 ฤดูฝนจะดีที่สุด ยกเว้นกรณีถมดินแบบบดอัดแน่น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ ประเภทการถมดิน ข้อดี ข้อเสีย
1 การถมดินแบบบดอัดแน่น เป็นการถมดินที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะจะต้องถมและบดอัดแน่นไปทีละขั้นตอน เพื่อให้ดินมีความแข็งตัวมากที่สุด ซึ่งการถมแบบนี้ มักจะไม่ทำให้ดินยุบตัวเมื่อถมเสร็จแล้ว เหมือนกับการถมดินแบบไม่บดอัดแน่น จึงเหมาะที่จะใช้ในการสร้างบ้านแบบฐานรากแผ่มากที่สุด

 

พื้นดินแข็ง ไม่ทรุดตัวหลังจากถมเสร็จ ทำให้สามารถสร้างบ้านที่เป็นแบบฐานรากแผ่หรือตึกอาคารต่างๆที่มีน้ำหนักของตัวอาคารมากๆได้ทันที ไม่เสียเวลา โดยปกติแล้ว การถมดินเพื่อสร้างบ้านจะต้องรอให้ดินแข็งตัวก่อนเป็นเวลานานถึงจะสร้างบ้านได้ จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการรอเป็นอย่างมาก ราคาแพง เนื่องจากการถมดินแบบบดอัดแน่นนั้นจะต้องใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการทำที่ยุ่งยาก จึงทำให้การถมดินแบบนี้มีราคาที่สูงมากด้วย
2 การถมดินแบบไม่บดอัดแน่น เป็นการถมแบบทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นิยมกัน เพราะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และยังมีความรวดเร็วกว่าการถมดินแบบบดอัดแน่นอีกด้วย เพียงแต่ว่าการถมดินแบบนี้ ดินที่นำมาถมนั้นยังเป็นโพรงอยู่ จึงเกิดการทรุดตัวได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆได้ทันทีหลังจากถมดินเสร็จใหม่ๆ แต่ถ้าหากต้องการสร้างบ้านด่วนจริงๆก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นบ้านแบบตอกเสาเข็มเท่านั้น ราคาถูก เนื่องจากการถมดินแบบไม่บดอัดแน่นนี้ ใช้เวลาไม่นาน และไม่ยุ่งยาก โดยจะขนดินมาถมจนได้ตามระดับที่ต้องการก่อน แล้วจึงค่อยบดอัดแน่นทีเดียว จึงทำให้การถมดินแบบนี้มีราคาที่ถูกกว่าการถมดินแบบบดอัดแน่นมาก ดินเกิดการยุบตัว การถมดินแบบนี้ดินมักจะยุบตัวลงหลังจากที่ถมเสร็จแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งหากมีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อบ้านเรือนได้ ต้องใช้เวลานานกว่าดินจะแข็ง การถมดินแบบนี้ กว่าดินจะแข็งตัวก็ต้องรอนานหน่อย ซึ่งดินจะมีการยุบตัวก่อนครั้งหนึ่งแล้วดินจึงจะค่อยๆแข็งตัว

ประเภทของดิน

1. หน้าดิน ชั้น A-horizon โดยทั่วไปแล้วหน้าดินตั้งแต่ระดับที่ความลึก 0-0.50 ม. บางที่ก็ถึง 1.00 ม. มักจะมีราคาแพงที่สุด เนื่องจากเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์จะมีสีดำคล้ำๆ เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้
2. ชั้น B-horizon ชั้นดินลึกกว่าชั้น A ลงไป ดินออกสีน้ำตาลๆ มีทรายปน ราคาจะถูกลง เพราะแร่ธาตุในดินจะน้อย ถมที่ดีแต่ไม่เหมาะจะปลูกต้นไม้
3. ชั้น C-horizon ชั้นลึกลงไปมากๆ จนดินออกเป็นสีขาวๆ จะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลย แต่นำมาใช้ถมได้ดีเพราะราคาถูกที่สุด
เพราะฉะนั้นในการเลือกดินที่จะให้ผู้รับเหมาถมที่ดิน นำมาถมนั้น จึงต้องพิจารณาด้วยว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะนำดินไปใช้ประโยชน์อย่างไร และงบประมาณที่มีมากหรือน้อยเท่าใด

อนาวิล เดโมลิชั่น

ผู้ให้บริการงานรื้อถอน อย่างครบวงจร ตั้งแต่การรื้อถอน พร้อมรับซื้อเศษวัสดุและโลหะจากการรื้อถอน เคลียร์ริ่งพื้นที่ ถมดิน ให้พร้อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่ ไปจนถึงการรีไซเคิล เศษวัสดุ-โลหะจากการรื้อถอน และประมูล-รับซื้อ

ขั้นตอนการทำงาน

 1. สำรวจขอบเขตที่
 2. ทำระดับขอบเขตพื้นที่
 3. เครียร์ริ่งปรับสภาพพื้นที่
 4. ดำเนินการถมดิน
 5. ปรับระดับพื้นที่
 6. ส่งมอบงาน

ข้อมูลเพื่อการประเมินราคา

 1. ตำแหน่งของที่ดิน ซึ่งเป็นตัวแปรของระยะทางการขนส่งจากแหล่งดิน
 2. ขนาดพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแปรกับปริมาณในการใช้ดิน
 3. ความลึกของพื้นที่ ใช้ในการคำนวณปริมาณดินที่ใช้ ซึ่งเบี้องต้น
 4. ระดับความสูงในการถม ซึ่งเป็นตัวแปรกับปริมาณดินที่ต้องใช้ในการถมดิน
 5. เป้าหมายในการถมดิน ซึ่งเป็นตัวแปรกับชนิดของดิน และรูปแบบในการใช้ถม

ประเภทของดินที่ใช้ในการถม

ดินที่ใช้ในการถมนั้นมีหลากหลายประเภท ดังนั้นการเลือกดินที่จะถม จึงต้องพิจารณาด้วยว่า จะนำดินไปใช้ประโยชน์อย่างไร ถมที่ในส่วนไหนของบ้าน และงบประมาณที่มีมากหรือน้อยเท่าใด ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับประเภทของดินซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจงานสร้างบ้านได้ดียิ่งขึ้น
ที่ ประเภท เหมาะสำหรับ *
1 2 3 4 5 6
1 ดินชั้น A หน้าดิน สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X
2 ดินชั้น B ดินบ่อ ดินขุด ดินเปียก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X
3 ดินชั้น C ดินถมทั่วไป สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X
4 ดินลูกรัง สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X
5 ดินดาน หรือดินซีแล็ค สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก
6 หินคลุก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X
7 ทรายถม ทรายขี้เป็ด สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก
8 ดินผสมอิฐหัก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์ X สัญลักษณ์ X
(*) เหมาะสำหรับ
1 เพื่อปลูกต้นไม้ 4 ทำถนน ลานจอดรถ
2 ถมเพื่อสร้างที่พักอาศัย 5 การถมดินแบบ บดอัดแน่น
3 ถมเพื่อสร้างโรงงาน โกดัง 6 ฐานราก และการรองรับน้ำหนัก

พื้นที่ให้บริการ

ชลบุรี

อนาวิล เดโมลิชั่น พื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครอบครอบ จังหวัดไกล้เคียง ในรัศมีไม่เกินกว่า 100 กิโลเมตร จากสำนักงานใหญ่

พื้นที่ที่เกินจากรัศมีที่กำหนด และยังไม่มีอยู่ในรายชื่อด้านล่าง ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดตั้งตัวแทนต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถ ให้บริการประเมินราคาที่หน้างานได้ ตามพื้นที่รับผิดชอบ

บริการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ด้วยเครื่องจักรหนักเบาที่ทันสมัยสำหรับงานรื้อถอนแต่ละประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลาและคุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการรื้อถอน ใส่ใจในด้านมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงให้น้อยที่สุด และปฏิบัติตามข้อกฏหมายการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด

บริษัทรับเหมา
ถมดินอย่างครบวงจร

ได้รับความไว้วางใจในการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้า-เคลียร์ริงพื้นที่ และถมดินจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ มายาวนานกว่า 15 ปี

ผลงานล่าสุด